Home

Welcome to dream phase #1


.Ko.Tantrum

.Ko.Tantrum -kortweg .Ko.- is een multimedia-project naar een idee van Sebastian Bradt.

Elke '.Ko.productie' bevat onder meer muziek (soundtrack en scorebook), visuals (tekeningen, logo's, foto's,

(video-) animaties, ritueel theater en zelfs een filmscenario. .Ko. is in progress sedert 2000, is gebaseerd op droombeelden en visioenen en wordt zoveel mogelijk met voorhanden zijnde technische middelen gerealiseerd.

Als u wat meer info wenst

over het .KO.NCEPT...


Click me

Of WIE hiervoor

verantwoordelijk is...


Click me

Of u kan meteen de DEMO

bekijken... ↓

Of als u het liever

de .KO.LLAGES bekijkt ...


Click me